SOA BASIS blended learning

Blended learning er kostnadseffektivt, tidsbesparende og gir deltakeren et svært godt læringsutbytte. All e-læring er tilgjengelig som 'jobbstøtte' og repetisjon etter ferdigstilt kurs.

Innkjøpsskolen SOA BASIS blended learning består av 6 moduler inkludert tilleggskurset "Offentlige anskaffelser". Dette utgjør 6 forberedende e-læringskurs som gjennomføres som selvstudier i forkant av en avsluttende samling på 2 dager. Samlingene holdes i Oslo, Bergen og Stavanger. Sted og dato velges i bestillingsskjema.

Samlingen består av: oppsummering fra e-læring, diskusjoner, oppgaver, faglige innspill, og forelesning innenfor viktige områder som forsterker læringen.

E-læringskurs som er inkludert i blended learning:

  1. Forarbeid
  2. Marked
  3. Kjøp
  4. Implementering
  5. Oppfølgning
  6. Offentlige anskaffelser
  7. Slutteksamen og SOA BASIS prøveeksamen

Hvert kurs består av 6-10 leksjoner.  Hver leksjon har tydelige læringsmål, video med faglig innhold, teori og en avsluttende test. Ved bestått på alle leksjoner kan man prøve seg på booster testen, og når alle kurs er ferdige får man tilgang til slutteksamen og SOA BASIS prøveeksamen. Alle kurs gir kursbevis.

Pris: 17.900 kr per deltaker.
(Pris andre leverandører 6 dager klasseromskurs: 24-30.000 kr per deltaker)

Etter gjennomført opplæringsprogram melder du deg opp til SOA BASIS sertifiseringstest hos norsktest.no. Sertifiseringstesten koster 1562,- og kommer i tillegg til kursavgiften.

Ved spørsmål vedrørende SOA BASIS, blended learning eller bestilling ta gjerne kontakt:

Anders Aarskog Nesse
e-post: anders.nesse@inventura.no
Telefon: 902 75 814

Tora Malmo Årberg
e-post: tora.arberg@inventura.no
Telefon: 984 99 538

Bestillingsskjema

 

  • 17 900,- per deltaker

Vilkår

Før du melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding.

Registrering og bekreftelse av påmelding og kursgjennomføring

Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss og du har fått en bekreftelsesmail.

Avbestilling

Ved avmelding etter tilgang til e-læring er gitt faktureres 100 % av kursavgiften. Tilgang regnes fra mottak av e-post med brukernavn, passord og veiledning.

Ved avmelding før e-læringstilgang er gitt belastes 50 % av kursavgiften.

Fakturering

Faktura blir utstedt per e-post etter din påmelding.

Fakturering gjøres av Inventura AS.

Kursbevis vil ikke bli utstedt før faktura er betalt.

Rettigheter

Du kan benytte materiell i egen virksomhet, men du kan ikke kopiere materiell og benytte dette i en kommersiell sammenheng som kan være skadelig for Inventura AS. Alt materiell eies i sin helhet av Inventura AS.