Sertifiseringskurs i Offentlige Anskaffelser

Norges ledende fagmiljø innenfor offentlige anskaffelser, har utarbeidet markedets desidert mest moderne, fleksible og kostnadseffektive kursprogram som er basert på Difis Fagplan SOA BASIS.

 • Norges mest erfarne fagmiljø innenfor offentlige anskaffelser

 • Basert på Difis fagplan SOA BASIS

 • E-læring eller e-læring + samling

 • Tilgang til faglig veiledning

 • Alle e-læringskurs tilgjengelig som jobbstøtte og repetisjon

 • Prøveeksamen

 • Lunsj og full bevertning på samlinger

Innkjøpsskolen SOA BASIS kursprogram.

Moderne. Fleksibelt. Kostnadseffektivt.

Blended learning

17.900,-
 • Miks av e-læring og samling
 • 6 moderne videobaserte e-læringskurs
 • 2 dagers samling
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Lunsj og full bevertning
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

E-læring

14.900,-
 • Ren e-læring. 100% nettbasert
 • Ta kurs når og hvor du vill
 • 6 moderne videobaserte e-læringskurs
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Tilpasset

Ta kontakt
 • Skreddersydd til deres anskaffelsesprosesser
 • Standard eller tilpasset e-læring
 • Tilpasset samlinger hos dere
 • Miks av e-læring og samling
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Foredragsholdere

tine-saeboe

Tine Sæbø

Manager

tine.saebo@inventura.no

dag-thomas-nyboe-soerensenbw

Dag Thomas Nybø-Sørensen

Partner / Styremedlem

dagthomas.nybo-sorensen@inventura.no

Dinesen, Helene-sh

Helene Finckenhagen Dinesen

Seniorrådgiver

helene.finckenhagen.dinesen@inventura.no

vilde-teigen

Vilde Teigen

Manager

vilde.teigen@inventura.no

tor-arne-solberg-johansenbw

Tor Arne Solberg-Johansen

Partner/advokatfullmektig

torarne.solberg-johansen@inventura.no

 • Høy faglig kvalitet

  Rask og effektiv læring

  Prisbelønnet e-læring og pedagogikk

  Moderne videobasert mikrolæring

  Jobbstøtte og repetisjon

  Lav pris - stor verdi

  Enkelt å tilpasse

  Begynn i dag!

soa_kampanje

Om Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser (SOA BASIS)

SOA BASIS (Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser) er en nasjonal sertifisering for innkjøpere i gjennomføring av anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå.

Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest.

Målgruppen for SOA BASIS er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser. Ved bestått sertifisering vil kandidaten ha bevist sin kompetanse innen planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av en anskaffelsesprosess, samt generelle anskaffelsesbegreper, lover og regler.

Last ned fagplanen SOA Basis her!

Inventuras sertifiseringskurs er basert på Difis Fagplanen SOA BASIS og setter deltagerne i stand til å ta sertifiseringstesten SOA BASIS.

Skjermbilde 2019-11-25 kl. 10.58.18
Skjermbilde 2019-11-25 kl. 15.39.35

SOA BASIS hos dere

Innkjøpsskolen SOA BASIS kan enkelt tilpasses deres behov, og kjøres som et internt program for alle ansatte i virksomheten som skal sertifiseres.

Interne program kan bestå av ren e-læring, men også «blended learning» med e-læring og samlinger for å forsterke læringen. Samlingene blir da tilpasset deres innkjøpsprosesser, type innkjøp og relevante eksempler. Vi kan administrere det hele og har en gruppe med særdeles flinke og erfarne forelesere.

Les mer her!

Kursmoduler

1. Forarbeid

Gode grunnprinsipper for innkjøpsprosesser er ekstremt viktig for å sikre godt omdømme og tillit i markedet.

Les mer

2. Marked

Markedsarbeidet knyttet til innkjøp er meget sentralt når du skal foreta gode innkjøp til din bedrift.

Les mer

3. Kjøp

Gode prosesser for utarbeidelse av forespørsler, konkurransegrunnlag, evaluere mottatte tilbud og forhandlinger er noen av prinsippene for å sikkre en god kjøpsfase.

Les mer

4. Implementering

Etter at avtalen er inngått skal partene «oppfylle» avtalen. Det er derfor veldig viktig å sørge for at det finnes rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen.

Les mer

5. Oppfølging

En av de mest sentrale fasene i en innkjøpsprosess, men som kanskje får minst oppmerksomhet, er oppfølgning. Det er viktig å kunne forstå de mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen.

Les mer

6. Offentlige anskaffelser

Som en innkjøper i offentlig sektor kan man møte på mange utfordringer. Da er det helt sentralt at man er kjent med regelverket og vet hvordan man gjennomfører konkurranser. Dette kurset tar blant annet for seg hvordan man benytter regelverket for å kunne gjennomføre gode innkjøp.

Les mer