Hopp til innhold

Sertifiseringskurs i Offentlige Anskaffelser

Norges ledende fagmiljø innenfor offentlige anskaffelser, har utarbeidet markedets desidert mest moderne, fleksible og kostnadseffektive kursprogram som er basert på DFØs fagplan SOA Basis og SOA Bærekraft.

 • Norges mest erfarne fagmiljø innenfor offentlige anskaffelser

 • Komplett rammeverk for innkjøp

 • Kurs basert på DFØs fagplan SOA Basis og SOA Bærekraft

 • Ren e-læring eller e-læring + samling

 • Tilgang til faglig veiledning og støtte

 • Alle e-læringskurs tilgjengelig som jobbstøtte og repetisjon

 • Prøveeksamen

Tilgjengelige kursprogram

Moderne. Fleksibelt. Kostnadseffektivt.

Innkjøpsskolen

kr 7.500 ekskl. mva
 • Komplett rammeverk for innkjøp
 • Ren e-læring, 100% nettbasert
 • Ta kurs når og hvor du vil
 • 6 moderne videobaserte e-læringsmoduler
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Innkjøpsskolen SOA Basis

kr 8.500 ekskl. mva
 • Komplett rammeverk for innkjøp
 • Skreddersydd for SOA Basis
 • Ren e-læring, 100% nettbasert
 • Ta kurs når og hvor du vil
 • 6 moderne videobaserte e-læringsmoduler
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Bærekraftskolen

kr 8.500 ekskl. mva
 • Skreddersydd for SOA Bærekraft
 • Ren e-læring, 100% nettbasert
 • Ta kurs når og hvor du vil
 • 4 moderne videobaserte e-læringsmodul
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Forberedende SOA Basis Modul

kr 2.500 ekskl. mva
 • Skreddersydd for SOA Basis
 • Ren e-læring, 100% nettbasert
 • Ta kurs når og hvor du vil
 • 1 moderne videobasert e-læringsmodul
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Totalt kursprogram

kr 12.000 ekskl. mva
 • Innkjøpsskolen SOA Basis + Bærekraftskolen
 • Ren e-læring, 100% nettbasert
 • Ta kurs når og hvor du vil
 • 10 moderne videobaserte e-læringsmodul
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Tilpasset opplæring

Ta kontakt
 • Skreddersydd til deres anskaffelsesprosesser
 • Standard eller tilpasset e-læring
 • Tilpasset samlinger hos dere
 • Miks av e-læring og samling
 • Fagplan, leseplan og prøveeksamen
 • Faglig støtte
 • Tilgang til e-læring i 12 måneder
 • Prøveeksamen inkludert

Foredragsholdere

dag-thomas-nyboe-soerensenbw

Dag Thomas Nybø-Sørensen

Partner

dagthomas.nybo-sorensen@inventura.no

Dinesen, Helene-sh

Helene Finckenhagen Dinesen

Senior Manager

helene.finckenhagen.dinesen@inventura.no

tine-saeboe

Tine Sæbø

Senior Manager

tine.saebo@inventura.no

 • Høy faglig kvalitet

  Rask og effektiv læring

  Prisbelønnet e-læring og pedagogikk

  Moderne videobasert mikrolæring

  Jobbstøtte og repetisjon

  Lav pris - stor verdi

  Enkelt å tilpasse

  Begynn i dag!

SOA_Basis_logo

Om Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser (SOA Basis)

SOA Basis (Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser) er en nasjonal sertifisering for innkjøpere i gjennomføring av anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå.

Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest.

Målgruppen for SOA Basis er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser. Ved bestått sertifisering vil kandidaten ha bevist sin kompetanse innen planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av en anskaffelsesprosess, samt generelle anskaffelsesbegreper, lover og regler.

Last ned fagplanen SOA Basis her!

Inventuras sertifiseringskurs er basert på DFØs fagplan SOA Basis og setter deltagerne i stand til å ta sertifiseringstesten SOA Basis.

Skjermbilde 2019-11-25 kl. 10.58.18
Skjermbilde 2019-11-25 kl. 15.39.35

SOA Basis hos dere

Innkjøpsskolen SOA Basis kan enkelt tilpasses deres behov, og kjøres som et internt program for alle ansatte i virksomheten som skal sertifiseres.

Interne program kan bestå av ren e-læring, men også «blended learning» med e-læring og samlinger for å forsterke læringen. Samlingene blir da tilpasset deres innkjøpsprosesser, type innkjøp og relevante eksempler. Vi kan administrere det hele og har en gruppe med særdeles flinke og erfarne forelesere.

Les mer her!

SOA_Barekraft_logo

Om Sertifiseringsordningen SOA Bærekraft

SOA Bærekraft er den nyeste modulen i Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA).

Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest.

Målgruppen for SOA Bærekraft er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser. Ved bestått sertifisering vil kandidaten kunne gjennomføre anskaffelser som reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger, ivaretar lønns- og arbeidsvilkår og menneskerettigheter i leverandørkjeden, samt ivaretar andre samfunnshensyn, som universell utforming.

Last ned fagplanen SOA Bærekraft her!

Inventuras sertifiseringskurs er basert på DFØs fagplan SOA Bærekraft og setter deltagerne i stand til å ta sertifiseringstesten SOA Bærekraft.

Skjermbilde 2019-11-25 kl. 10.58.18

Kursmoduler

1. Forarbeid

Gode grunnprinsipper for innkjøpsprosesser er ekstremt viktig for å sikre godt omdømme og tillit i markedet.

Les mer

2. Marked

Markedsarbeidet knyttet til innkjøp er meget sentralt når du skal foreta gode innkjøp til din bedrift.

Les mer

3. Kjøp

Gode prosesser for utarbeidelse av forespørsler, konkurransegrunnlag, evaluere mottatte tilbud og forhandlinger er noen av prinsippene for å sikkre en god kjøpsfase.

Les mer

4. Implementering

Etter at avtalen er inngått skal partene «oppfylle» avtalen. Det er derfor veldig viktig å sørge for at det finnes rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen.

Les mer

5. Oppfølging

En av de mest sentrale fasene i en innkjøpsprosess, men som kanskje får minst oppmerksomhet, er oppfølgning. Det er viktig å kunne forstå de mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen.

Les mer

6. Offentlige anskaffelser

Som en innkjøper i offentlig sektor kan man møte på mange utfordringer. Da er det helt sentralt at man er kjent med regelverket og vet hvordan man gjennomfører konkurranser. Dette kurset tar blant annet for seg hvordan man benytter regelverket for å kunne gjennomføre gode innkjøp.

Les mer