Kjøpsvilkår for bestilling av Innkjøpsskolen

Før du bestiller kurs, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for av -og påmelding som følger:

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtale vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lov.

Partene

Selger er Inventura AS, post@inventura.no, +47 55 13 44 80, organisasjonsnummer 983 351 417, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den personen/firmaet som foretar bestillingen og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil legges på og fremkomme av fakturaen.

Rabatter

Medlemmer av Samfunnsbedriftene har gjennom sitt medlemskap rett på rabatterte priser på Innkjøpsskolen. Kjøper som bestiller Innkjøpsskolen til rabatterte priser, må kunne fremlegge bevis på sitt medlemskap hos Samfunnsbedriftene på bestillingstidspunktet.

Påmelding

Kjøpers bestilling er bindende når den er mottatt hos selger og kjøper har mottatt en bekreftelsesmail.

Fakturering

Faktura blir utstedt per e-post etter bindende påmelding. Fakturering gjøres av selger. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Levering

Levering har skjedd når kjøper har fått tilgang til e-læringskurs(ene). Tilgang til e-læringskurs(ene) regnes fra kjøpers mottak av e-post med brukernavn, passord og veiledning.

Kursbevis

Alle kurs gir kursbevis. Kursbevis vil ikke utstedes før faktura er betalt.

Rettigheter til innhold

Du kan benytte materiell du får tilgang til i egen virksomhet. Alt materiell eies i sin helhet av selger Du kan ikke kopiere materiell og benytte dette i kommersiell sammenheng som kan være skadelige for selger.

Avbestilling

Dersom kjøper ønsker å avbestille kjøp vil kjøper faktureres som følger:
100 % av kursavgiften dersom levering har skjedd
50% av kursavgiften dersom bindende påmelding er skjedd, men levering enda ikke har skjedd

Personopplysninger

Personopplysninger behandles i tråd med selgers personvernerklæring.