Hopp til innhold

1. Forarbeid

Gode grunnprinsipper for innkjøpsprosesser er ekstremt viktig for å sikre godt omdømme og tillit i markedet.

Kurset består av følgende tema:

  • Konkurranse
  • Likebehandling
  • Forutberegnelighet
  • Etterprøvbarhet
  • Forholdsmessighet

Overordnet læringsmål:

  • Hvordan avklare om det eksisterer et reelt behov
  • Hvorfor mandat er viktig, og hva det bør inneholde
  • Hva som bør vurderes når et innkjøpsteam opprettes
  • Hvilke elementer som skal kartlegges under definering av behovet
  • Hvordan behovet skal beskrives i en spesifikasjon til markedet