Hopp til innhold

2. Marked

Markedsarbeidet knyttet til innkjøp er meget sentralt når du skal foreta gode innkjøp til din bedrift.

Kurset består av følgende tema:

 • Markedsfasen
 • Markedet
 • Markedsanalyse med vekt på innhold, segmentering og konkurranse
 • Markedsanalyse med vekt på leverandørsøk og informasjonsinnhenting
 • Leverandørkommunikasjon

Overordnet læringsmål:

 • Hva kjennetegner en god markedsprosess?
 • Hva er sentrale aktiviteter i en markedsprosess?
 • Hvordan gjør man en leverandørmarkedsanalyse?
 • Hvordan innhenter vi markedsinformasjon?
 • Hvordan legger vi til rette for god konkurranse?
 • Hva er viktig når man kommuniserer med leverandørmarkedet?