Hopp til innhold

4. Implementering

Etter at avtalen er inngått skal partene «oppfylle» avtalen. Det er derfor veldig viktig å sørge for at det finnes rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen.

Kurset består av følgende tema:

 • Implementering
 • Etablere mottaksapparat
 • Implementering av administrative rutiner
 • Endrings- og reklamasjonssystem
 • Etablere måleparametere
 • Etablering av saksjonssystem
 • Overføring av drift

Overordnet læringsmål:

 • Etablering av mottaksapparat
 • Etablering av kontraktsadministrative rutiner
 • Etablering av endrings- og reklamasjonssystem
 • Etablering av måleparametere
 • Etablering av sanksjonssystem
 • Ivareta overføring til drift for videre oppfølging