Hopp til innhold

6. Offentlige anskaffelser

Som en innkjøper i offentlig sektor kan man møte på mange utfordringer. Da er det helt sentralt at man er kjent med regelverket og vet hvordan man gjennomfører konkurranser. Dette kurset tar blant annet for seg hvordan man benytter regelverket for å kunne gjennomføre gode innkjøp.

Kurset består av følgende tema:

  • Lov og forskrift
  • Anskaffelsesprosedyrer
  • Rammeavtaler
  • Grunnlag for konkurransen
  • Kunngjøringsregler
  • Frister
  • Gjennomføring av konkurransen
  • Avklaringer
  • Avslutning av konkurransen