Hopp til innhold

5. Oppfølging

En av de mest sentrale fasene i en innkjøpsprosess, men som kanskje får minst oppmerksomhet, er oppfølgning. Det er viktig å kunne forstå de mulighetene og utfordringene som finnes i oppfølgingsfasen.

Kurset består av følgende tema:

 • Oppfølging
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Måling og kontroll av ytelser
 • Garantistyring
 • Kontraktsadministrasjon
 • Benchmarking
 • Leverandørrevisjon
 • Tidlig varsling av ny prosess

Overordnet læringsmål:

 • Oversikt over sentrale tema i oppfølgingsfasen
 • Grunnleggende forståelse for de muligheter og utfordringer som finnes i oppfølgingsfasen
 • Større bevissthet om de gevinster som kan realiseres om fasen får den oppmerksomhet den fortjener